Veranderen vanuit verbinding

We werken vanuit de visie dat organisaties – en dus ook mensen – zich continu ontwikkelen. Om te overleven. Om beter te zijn dan de concurrentie. Omdat de wereld om hen heen verandert. En omdat veranderen in de natuur zit. Bij organisaties en mensen die in contact zijn met hun omgeving gaat het veranderen organisch, meestal in kleine stapjes.

Weerstand tegen verandering ontstaat wanneer mensen en organisaties het contact met hun omgeving verliezen. Dan zijn er (vaak ingrijpende) maatregelen nodig. De energie om hier op een positieve manier mee om te gaan ontstaat wanneer de verbinding met de omgeving hersteld wordt. En dat is precies waar onze aanpak op gericht is.

veranderen zit in de natuur

Van theorie naar praktijk

In onze aanpak staat het versterken van verbindingen centraal. Door in de verbinding tussen organisatie en omgeving “van buiten naar binnen” te werken, ontstaan nieuwe inzichten en inspiratie en ontstaat ruimte voor verandering. Hetzelfde geldt voor de verbinding tussen management en medewerkers, en tussen beleid en uitvoering. Juist daar ligt onze kracht: waar de theorie praktijk wordt. Want daar ontstaan “echte” oplossingen die blijven werken, en tot duurzame resultaten leiden.

Volg je droom, zelfs wanneer je die tijdelijk moet loslaten om werk te vinden of de huur te betalen. Wees altijd voorbereid op een gelegenheid om er uit te breken en de dingen te doen die je werkelijk inspireren, gelukkig maken en uitdagen.

Jane Goodal

In de natuur bestaat geen vervreemding. Alles is er op zijn plaats.

Deng Ming-Dao

Change will not come if we wait for some other person or some other time. We are the ones we’ve been waiting for. We are the change that we seek.

Barack Obama