In vervolg op de trainingen in Eindhoven heeft ANiMO van januari tot april 2014 ook de repressieve medewerkers in Helmond getraind in het houden van POP-gesprekken. Ook nu was het doel ‘duurzame inzetbaarheid’, omdat opzet en beheer van een POP onderdeel is van het ’tweede loopbaan’-beleid van de Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost, waartoe Eindhoven en Helmond als grootstedelijk gebied behoren. 

De POP-training (Persoonlijk Ontwikkelplan) is bedoeld voor brandweermedewerkers bij VRBZO die na 2006 in dienst kwamen, en is door ANiMO advies doorontwikkeld vanuit de eerder samen met A+O fonds Gemeenten ontwikkelde portfoliotraining.

ANiMO-VRBZO-POP2In de kortere POP-training gaat het echter meer om bewustwording van eigen mogelijkheden en beperkingen (‘Cirkel van Invloed’), het zicht krijgen op een andere loopbaan dan die bij repressie, en voorbereiding op een POP-gesprek. Daarom zijn in een separate training ook leidinggevenden door ANiMO getraind, o.a. met behulp van feedbackoefeningen, en een ook door ANiMO ontwikkeld POP-spel.

Eind juni is een presentatie m.b.t. de bevindingen gehouden voor hoofd brandweerzorg, de postcommandant, en medewerkers P&O.