Duurzame inzetbaarheid IBD

Eind 2013 heeft ANiMO de laatste twee groepen medewerkers bij Ingenieursbureau Drechtsteden (IBD) getraind in het kader van het traject Talent Ontwikkeling. Aanmelding was op vrijwillige basis, maar bijna alle ca. 60 medewerkers hebben de training gevolgd. Zij hebben...

Pilot portfoliotrainingen VRK

In het kader van het zgn. tweede  loopbaanbeleid heeft Veilgheidsregio Kennemerland (VRK) na een adviessessie eind 2012 besloten om een pilot te starten met ANiMO – training & organisatieadvies. Uiteindelijk zijn er 3 groepen manschappen getraind op...

Pilot Talent Ontwikkeling IBD

ANiMO heeft in de 2e helft van 2012 een modulaire training ontwikkeld i.h.k.v. Talent Ontwikkeling bij het IBD (Ingenieursbureau Drechtsteden). Deze training is van eind november 2012 tot half januari 2013 aan 2 pilotgroepen gegeven, en eind januari met het management...

Evaluatie training Brandweer Apeldoorn

Na een pilot in de 2e helft van 2010 hebben 6 groepen medewerkers van de repressie bij de Brandweer Apeldoorn een – voor iedereen verplichte – portfoliotraining gevolgd. ANiMO voerde alle trainingen uit, en deed afgelopen week een evaluatie. Hoewel het een...