Boarnsterhim is goed bezig

Hoe begeleid je mensen in een veranderingsproces? Gemeente Boarnsterhim in Friesland zit middenin een herindelingsproces, waarbij zij inzetten op vergroten van duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers. P&O organiseerde vervolgens met de zojuist opgerichte...

Loopbaanbeleid Brandweer Roermond

Afgelopen week is het project Implementatie Loopbaanbeleid bij Brandweer Roermond overgedragen. Dit project is een vervolg op de Portfoliotraining die de repressiemedewerkers in de 24-uursdienst in de periode 2010-2011 hebben gevolgd. In het kader van deze...

Duurzame inzetbaarheid bij Brandweer Roermond

Brandweer Roermond is hard bezig met uitvoering te geven aan haar loopbaanbeleid. Eén van de speerpunten in het beleid is momenteel het duurzaam inzetbaar maken en houden van repressiemedewerkers, o.a. in het licht gezien van de nieuwe CAO uit 2006, die werken in een...