Eind 2013 heeft ANiMO de laatste twee groepen medewerkers bij Ingenieursbureau Drechtsteden (IBD) getraind in het kader van het traject Talent Ontwikkeling. Aanmelding was op vrijwillige basis, maar bijna alle ca. 60 medewerkers hebben de training gevolgd.

ANiMO-IBD-TO2Zij hebben gewerkt aan bewustwording van hun kwaliteiten, gereflecteerd op de mate waarin ze hun kerncompetenties succesvol inzetten binnen de context van hun functie, en vanuit de tijdens de training verworven inzichten een vertaalslag gemaakt naar een Persoonlijk Ontwikkelplan, dat in individuele nabesprekingen met de trainer is doorgesproken. In dit plan worden doelen, acties en termijnen gedefinieerd t.a.v. hun toekomstige loopbaan. Daarnaast hebben de deelnemers gewerkt aan de ontwikkeling van feedback, ter verbetering van externe en interne samenwerking.

Algemene conclusie na dit intensieve traject is dat er een goede slag is gemaakt, de medewerkers een bewuster en duidelijker beeld hebben van hun mogelijke en/of gewenste loopbaan – zowel binnen als evt. buiten de organisatie, en dat er op deze wijze tevens verbetering geboekt is in hun duurzame inzetbaarheid.