Na een pilot in de 2e helft van 2010 hebben 6 groepen medewerkers van de repressie bij de Brandweer Apeldoorn een – voor iedereen verplichte – portfoliotraining gevolgd. ANiMO voerde alle trainingen uit, en deed afgelopen week een evaluatie.

PFT-Apeld-0_426Hoewel het een klein aantal medewerkers moeite kostte om een positieve houding te vinden t.a.v. deze training (tenslotte worden deze medewerkers, na de rigoreuze CAO-wijziging van 2006 en de beperking van de maximale duur van het dienstverband in een bezwarende functie, ook nog geconfronteerd met bezuinigingen, reorganisaties EN een regionalisering), geeft toch de meerderheid van de deelnemers aan positieve resultaten van de training te ervaren. Bewustwording, eigen regie, vergroting van zelfkennis, etc. zijn de grote winstboekers.

Lijnmanagement en P&O willen de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers en de uitkomsten van de evaluatie o.a. gebruiken om de problemen rondom de regionalisering beter aan te pakken. Eind 2012 of begin 2013 volgen nog 1 of 2 ‘veeg’groepen met een portfoliotraining.