Afgelopen donderdag 16 april werd het 3e P&O Strategisch Jaarcongres HR Agenda 2015 georganiseerd, dat het thema droeg: “Wendbaarheid als strategische kracht“. Aangezien wij binnen ANiMO advies de missie hebben om organisaties en medewerkers te helpen wendbaar en weerbaar te worden/zijn, leek me een bezoek aan dit congres heel zinvol.

Ik was onder de indruk van de eerste spreker, Innovatie expert Jef Staes, die de noodzaak tot innovatie liet zien, en dat innovatie heel lastig is met medewerkers die door ouderwets onderwijs en directieve bedrijfsculturen verworden zijn tot volgzame passieloze schapen. De volgende spreker, corporate antropoloog Daniëlle Braun, benadrukte dat de transitie bij veranderingen uit drie fases dient te bestaan, maar dat we hier in onze westerse beschaving de middelste en belangrijkste fase – de zgn. liminaliteit, de tussenfase – nog al eens overslaan. Met als gevolg onduidelijke nieuwe rollen, onzekerheid, verwarring, en uiteindelijk een min of meer mislukt veranderingsproces en verloren talent. En dus met de boodschap: doorloop bij verandering alle drie noodzakelijke transitiefases. Ook heel interessant! Maar de meeste indruk maakte de deelsessie met de titel “Learning Agility: wendbaar en toekomstproof“. Koen Hofkes en Bas Frölke kwamen uitleggen wat deze relatief nieuwe HRM-term inhoudt.

Learning Agility is een soort van nieuwsgierigheid, een vorm van gretigheid naar nieuwe ervaringen en leren. En vooral: het vermogen om op basis van die nieuwe ervaringen snel en flexibel nieuw effectief gedrag te ontwikkelen. De mate waarin een medewerker ‘learning agile’ is, of de mate waarin een organisatie dit in haar cultuur heeft, bepaalt sterk of de medewerker en/of organisatie in staat is om met de alsmaar toenemende veranderingen om te 1504 Changegaan en nieuwe kracht te tonen. Ofwel ‘wendbaar en weerbaar’ te zijn.

De sprekers definieerden, ook ten behoeve van het kunnen meten van deze begrippen, vijf dimensies waaruit de term Learning Agility volgens hen bestaat. Deze dimensies betreffen de gebieden van mensgerichtheid, resultaatgerichtheid, de neiging om situaties altijd te willen analyseren en problemen te willen oplossen, veranderingsgerichtheid, en zelfbewustzijn. De laatste dimensie blijkt daarbij de belangrijkste te zijn, omdat meer zelfbewustzijn leidt tot sterker begrip van eigen kracht en zwakte, een kritischer houding naar zichzelf, meer behoefte aan feedback, effectiever en sneller leren van nieuw gedrag, en daarmee ook een hogere score op de andere vier dimensies!

Binnen zowel trainingen als adviestrajecten van ANiMO besteden we bij onze opdrachtgevers veel aandacht aan zelfbewustzijn. Omdat ook wij er van overtuigd zijn dat dit aan de basis ligt van wendbaarheid en weerbaarheid, zowel voor de individuele medewerker als de organisatie. Echter, zelfbewustzijn is het begin, maar daarmee ben je er nog niet. Wees gretig naar nieuwe dingen, kijk naar hoe wij als baby of kleuter gericht zijn: alles is leuk, alles willen we leren, en binnen de kortste tijd hebben we het onder de knie. Learning Agility, daarmee kun je elke verandering te lijf!