Stichting Deltametaal en ANiMO advies hebben deze week een overeenkomst getekend met betrekking tot het thema Duurzame Inzetbaarheid. ANiMO advies gaat Deltametaal assisteren bij het verder vormgeven van dit onderwerp.

Deltametaal1502-DM-426 is opgericht door bedrijven, werkgevers- en werknemers-organisaties in de regio Rijnmond en de Drechtsteden t.b.v. betrouwbare arbeidsrelaties, en bemiddelt in vaste banen en tijdelijke functies, voor enkele weken en voor langduriger projecten, van ZZP’ers tot uitzend-krachten en van scholingspool tot topvaklui in metaal en industrie. In deze branche wordt duurzame inzetbaarheid van steeds groter belang, en Deltametaal wil hierin een trekkersrol in de regio spelen. Daarom heeft zij ANiMO advies gevraagd om expertise en ervaring in te zetten voor een push bij deze stichting.

ANiMO zal bijdragen leveren in de vorm van meedenken, sparren, inspireren en adviseren. Daarnaast zal ANiMO in concreto een bijdrage leveren aan één of twee themabijeenkomst in 2015 in de vorm van een interactieve presentatie, en eventuele andere nog te ontwikkelen sessies.