In de periode van het laatste kwartaal 2013 en eerste kwartaal 2014 is door ANiMO een pilot portfoliotraining uitgevoerd bij brandweer Rijnmond, onderdeel van Veiligheidsregio Rijnmond. Er zijn 2 groepen medewerkers bij afd. Repressie getraind, en daarna is een evaluatie gehouden met de opdrachtgever.

ANiMO-VRR-presDe aanmelding voor de pilot was vrijwillig, en leverde direct al meer deelnemers dan maximaal gepland, een luxe situatie dus voor de organisatie. De uiteindelijke deelnemers in de twee pilotgroepen waren van diverse leeftijden en loopbaanfasen, maar wel allen meer dan 10 jaar in dienst bij VRR. Dit is een criterium van de organisatie, gezien de mogelijke loopbaanfaciliteiten.

Evaluatie van de pilot leverde een fraaie conclusies op, alsmede aanbevelingen voor mogelijke implementatie van portfoliosystematiek in het loopbaanbeleid.