In het kader van het zgn. tweede  loopbaanbeleid heeft Veilgheidsregio Kennemerland (VRK) na een adviessessie eind 2012 besloten om een pilot te starten met ANiMO – training & organisatieadvies. Uiteindelijk zijn er 3 groepen manschappen getraind op competenties en portfolio. Daarnaast is er een train-de-trainer traject opgestart, met het oog op verdere implementatie van deze trainingen binnen de organisatie.

PFT-Vrk-1_426

De training lijkt gedurende het afgelopen half jaar veel opgeleverd te hebben, en de evaluatie die deze week door ANiMO is gepresenteerd bevestigt dit beeld: 80% is zich meer bewust van zijn/haar kwaliteiten, en hetzelfde percentage is in staat meer sturing te geven aan zijn/haar loopbaan en wil een volgende stap hierin nemen. Veel deelnemers hebben ook tips over het vervolg gegeven, zoals deze fraaie: “De ingeslagen weg vervolgen m.b.t. het werven en beoordelen op competenties”.

Het train-de-trainer traject, waarin 2 kandidaat-trainers zijn getraind en gecoacht, geeft weliswaar een gemengd beeld te zien, maar heeft zeker ook toekomstmogelijkheden.

Het management beraadt zich op het vervolg van deze pilot.