ANiMO heeft in de 2e helft van 2012 een modulaire training ontwikkeld i.h.k.v. Talent Ontwikkeling bij het IBD (Ingenieursbureau Drechtsteden). Deze training is van eind november 2012 tot half januari 2013 aan 2 pilotgroepen gegeven, en eind januari met het management geëvalueerd.

IBD-pilot-1_426In de diverse modules werken de medewerkers stapsgewijs aan bewustwording van hun kwaliteiten, reflecteren ze op de mate waarin ze hun kerncompetenties succesvol inzetten binnen de context van hun functie, en blikken ze in een persoonlijke presentatie vooruit op hun toekomstige loopbaan. Daarnaast werken ze aan de ontwikkeling van feedback, ter verbetering van externe en interne samenwerking.

De evaluatie van de pilot dient niet alleen ter informatie van het management, maar ook voor het optimaliseren van het trainingsprogramma, dat hierna start. Alle medewerkers krijgen de training – vrijwillig – aangeboden. We verwachten rond de zomer alle modules af te ronden.