Afgelopen halfjaar zijn er zgn. POP-trainingen gegeven bij de repressieve medewerkers van de Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost, locatie Eindhoven. De trainingen zijn een uitvloeisel van de vraag van de opdrachtgever aan ANiMO om de te houden POP-gesprekken (Persoonlijk Ontwikkelplan) tussen medewerker en leidinggevende goed te laten verlopen. 

ANiMO-VRBZO-POP1De trainingen die ANiMO op deze vraag heeft ontwikkeld zijn bedoeld om de medewerkers die na 2006 in dienst zijn gekomen, en waarvoor de verplichte tweede loopbaan geldt, in staat te stellen goede keuzes te maken t.a.v. mogelijke loopbaanstappen. Deelnemers waren in het begin terughoudend, maar werden gaandeweg steeds enthousiaster. Uiteindelijk zijn alle repressieve medewerkers van na 2006 getraind, en hebben zij na afloop een eerste versie van hun POP kunnen opzetten.

ANIMO heeft inmiddels opdracht om vervolgens alle repressieve medewerkers in Helmond, dat ook onderdeel is van de VRBZO, ook te gaan trainen. Dit zal in de eerste helft van 2014 plaatsvinden.