2009-2010 A+O fonds Gemeenten

Opdracht:

Impuls leveren aan loopbaanbeleid bij diverse Nederlandse brandweerkorpsen, door uitrol naar meerdere korpsen van eerder ontwikkelde instrumenten, en ontwikkeling en inzet van nieuwe instrumenten.

Uitgangspunt:

Kennis opgedaan bij brandweer ZHZ benutten bij andere korpsen, en (bege)leiding van compleet door opdrachtgever gesubsidieerd project.

Resultaat:

Opzet en uitvoering, o.a. in samenwerking met Jana Egger Consultancy, van complex pilotproject met diverse disciplines:

  • opzet en bemensing van nationale helpdesk (loopbaanladder.nl)
  • advisering van management
  • organisatie van visie-bijeenkomsten
  • begeleiding en verwijzing van assessment-kandidaten
  • beoordeling van kandidaten en begeleiding van deelnemers in EVC-trajecten
  • research en contractering EVC-aanbieders
  • doorontwikkeling en uitvoering van (portfolio)trainingsprogramma’s bij diverse brandweerkorpsen (Zuid-Holland Zuid, Haaglanden, Rotterdam Rijnmond, Utrecht, Amsterdam-Amstel, Zuid-Limburg, e.a.)

Links: