2012 Gemeente / brandweer Roermond

 

Opdracht:

Ontwikkeling Loopbaanbeleid bij Repressie bij Brandweer Roermond.

 

Uitgangspunt:

Vervolg op Portfoliotraining (inmiddels aan alle medewerkers Repressie gegeven) en nadere uitwerking en invulling loopbaanbeleid.

 

Resultaat:

  • visiebijkomst
  • div. workshops portfolio en FLO-overgangsrecht
  • presentatie Loopbaanbeleid en Instroom-Doorstroom-Uitstroom
  • overdracht portfoliosystematiek