2012 Gemeente Boarsterhim

 

Opdracht:

Inzet van een loopbaaninstrument, i.h.k. v. de lopende reorganisatie van gemeenten, en in beweging zetten van medewerkers.

Uitgangspunt:

Afstemming met aanbieders van andere loopbaaninstrumenten.

Resultaat:

Presentatie portfoliosystematiek tijdens congres, en uitvoering Competentietraining (doorontwikkelde portfoliotraining, aangepast aan gemeenteambtenaren) aan 1 pilotgroep van 6 medewerkers. Daarna evaluatie en aanbevelingen m.b.t. loopbaanbeleid.

  • waardering deelnemers 76% 76%
  • meer inzicht eigen kwaliteiten 100% 100%
  • bewust loopbaanstappen nemen 80% 80%

Deelnemers:

  • beter (zelf)inzicht van competenties
  • inzicht in (impact van) ontwikkelingen in buitenwereld
  • maken van vertaalslag naar concrete doelen en acties

Citaat:

‘ik durf nu mezelf de vraag te stellen “Wat wil ik?” zonder mezelf ego├»stisch te vinden’

Links: