2013 Veiligheidsregio Kennemerland

 

Opdracht:

Pilot uitvoeren van portfoliotraining op 2-3 groepen medewerkers Repressie bij VRK – Veiligheidsregio Kennemerland, en onderzoeken of deze training uiteindelijk intern gegeven kan worden.

Uitgangspunt:

Vrijwillige deelname aan pilot Portfoliotraining, aanmelding wordt gestimuleerd tijdens intern georganiseerde road-shows. Daarnaast 2 kandidaat-trainers meenemen in gedachtengoed portfoliotraining / -systematiek.

Resultaat:

Inzet Portfoliotraining aan 16 medewerkers Repressie en 2 kandidaat-trainers in 3 groepen, alsmede verdere uitwerking, ontwikkeling en uitvoering van een Train-de-Trainer programma met de 2 kandidaat-trainers. Aansluitend aan de pilot en het TdT-traject een evaluatie met aanbevelingen.

  • waardering deelnemers 77% 77%
  • meer inzicht eigen kwaliteiten 82% 82%
  • bewust loopbaanstappen nemen 80% 80%

Deelnemers:

  • beter (zelf)inzicht van competenties
  • meer weerbaarheid
  • veel ruimte voor discussie
  • prachtige eindpresentaties!

Enkele citaten en tips deelnemers:

“Deze training is essentieel voor loopbaanbeleid. Ingeslagen weg vervolgen m.b.t. werven en beoordelen op competenties.”

 

“Ploegchefs hierbij betrekken, vanuit hun rol.”

Links: