2013 Ingenieursbureau Drechtsteden

 

Opdracht:

I.h.k.v. talent management alle medewerkers IBD (Ingenieursbureau Drechtsteden, onderdeel van de GRD, uitvoeringsorganisatie voor taken van 6 samenwerkende gemeenten) een programma aanbieden onder de werktitel “Meet je kracht“.

Uitgangspunt:

Medewerkers meenemen in de ontwikkelingen in de buitenwereld, en ‘wendbaar en weerbaar’ maken. Training aan gemixte groepen deelnemers van verschillende afdelingen (Bouwkunde, Beheer & Onderhoud, etc.), functies (projectleider, projectassistent, adviseur, administratie, etc.) en schaalniveaus (3-12!).

Resultaat:

Vaststelling visie d.m.v. interviews met MT-leden, en daarna ontwikkeling, communicatie en uitvoering van pilot training Talent Ontwikkeling aan 2 groepen van 7 medewerkers. Na evaluatie bijstelling van de training, waarna uitvoering aan overige ca. 50 medewerkers van IBD verdeeld over 7 groepen. Bewustwording van kwaliteiten en loopbaanrichting, en verbetering van samenwerking en inzetbaarheid.

  • waardering deelnemers 77% 77%
  • meer inzicht eigen kerncompetenties / talenten 88% 88%
  • meer sturing geven aan eigen talentontwikkeling 78% 78%

Deelnemers:

  • inzicht krijgen in en achterhalen van eigen kerncompetenties
  • inzicht krijgen in externe ontwikkelingen en in impact op werk
  • portfolio opzetten en bijhouden goed middel om richting te geven aan talentontwikkeling

Citaten en tips deelnemers:

“Een waardevol onderdeel van de training was feedback geven: dat wordt te weinig gedaan bij IBD; ben ik zelf ook niet goed in.”

 

“Daadwerkelijk competenties benutten; medewerkers inzetten waar ze goed in zijn, dat geeft iedereen energie!”

 

“Zorg dat iedereen een POP (Persoonlijk Ontwikkelplan) heeft en bijhoudt, en tussentijds doelen checken/updaten.”

Publicatie:

Medewerkers IBD ontdekken hun talenten“. Artikel over pilot Talentontwikkeling in Nieuwsbrief IBD januari 2013 (download hier IBD_Nieuwsbrief jan2013_TO).

 

Links: