2013-2014 Veiligheidsregio Rijnmond

 

Opdracht:

Training geven aan 2 pilotgroepen van medewerkers Repressie bij VRR.

Uitgangspunt:

Inzet van Portfoliotraining, en vrijwillige aanmelding voor pilot.

Resultaat:

Doorontwikkelde Portfoliotraining aan 2 groepen van 6-7 medewerkers Repressie, met aansluitend een evaluatie met aanbevelingen.

  • waardering deelnemers 80% 80%
  • meer inzicht en bewustzijn eigen kwaliteiten 92% 92%
  • meer sturing geven aan persoonlijke ontwikkeling 88% 88%

Deelnemers:

  • beter (zelf)inzicht van competenties
  • meer rekening houden met eigen zingevende factoren
  • inzicht in rode draad in leven en loopbaan

Trainers:

  • mooi dat deelnemers training aan collega’s (en leidinggevenden) aanbevelen
  • er is wel enige zorg om FLO-overgangsrecht te verliezen door “stappen te zetten”

Directeur Brandweer (aanwezig bij enkele eindpresentaties van de deelnemers en bij de evaluatie):

  • heel blij met de hier behaalde resultaten

Enkele citaten deelnemers:

Bijzondere training, heel waardevol voor de toekomst, heeft mij veel opgeleverd.

 

Ik weet nu beter in welke functies ik zou passen, deze training zou aan alle medewerkers gegeven moeten worden.

Links: