2014 VRBZO

 

Opdracht:

Alle medewerkers en leidinggevenden Repressie grootstedelijk gebied bij Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost, voor wie 2e Loopbaanbeleid geldt (in dienst na 2006), meenemen in nog (verder) te ontwikkelen routine van POP-gesprekken.

Uitgangspunt:

Koppeling leggen tussen loopbaanbeleid, ontwikkeling bij gemeente Eindhoven waarin mogelijkheden van andere taken ontstaan, en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers, naast specifieke omstandigheden bij opdrachtgever.

Resultaat:

Traject met 2 programma’s, om medewerkers en leidinggevenden in staat te stellen een goed POP-gesprek (Persoonlijk Ontwikkelplan) met elkaar te voeren. Voor Eindhoven geldt dat alle gesprekken binnen ca. 8 maanden na start van de training gehouden moeten zijn, om alle daaruit voortkomende keuzes tijdig te kunnen inventariseren. De verschillende interventies die door ANiMO zijn ontwikkeld en uitgevoerd:

 • ontwikkeling van van Portfoliotraining afgeleide POP-training t.b.v. manschappen
 • specifieke leiderschapstraining op gebied van POP-gesprekken, waaronder feedback-training, voor bevelvoerders
 • ontwikkeling en productie van POP-spel voor bevelvoerders
 • uitvoering van beide trainingen aan 6 groepen van 5-7 manschappen en 3 groepen bevelvoerders bij afdeling Repressie brandweer Eindhoven en Helmond
 • 1e versie van Persoonlijk Ontwikkelplan van alle deelnemers
 • aansluitend een evaluatie met aanbevelingen
 • waardering deelnemers 76% 76%
 • meer inzicht loopbaanwensen 72% 72%
 • bewust loopbaanstappen nemen 74% 74%

Medewerkers:

 • beter (zelf)inzicht van kerncompetenties
 • belang van eigen regie
 • belang van Cirkel van Invloed en STARR-methode
 • behoefte aan beleidskaders en kansen voor ontwikkeling

Leidinggevenden:

 • veel behoefte aan afstemming over (veranderende) rol, veel energie en ambitie om deze rol goed in te vullen
 • op zoek naar kaders en gezamenlijke werkwijzen
 • behoefte aan managementtools zoals feedback, coachen, en stimuleren en grenzen stellen

Enkele citaten deelnemers:

Ik heb een extra steuntje nodig om richting te krijgen.

 

Heel zinvolle training, duurde net iets te kort.

Links: