2015 Stichting Deltametaal

 

Opdracht:

Stichting Deltametaal is een samenwerkingsverband tussen metaalbedrijven in de regio Rijnmond, en wil in haar rol als arbeidspool, opleider, uitzender, bemiddelaar en adviseur in de metaalbranche initiatieven ontplooien om o.a. de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de branche te vergroten.

Opdracht aan ANiMO advies: sparren van directie en HR-management bij thema Duurzame Inzetbaarheid, en ondersteuning voorbereiding van bijeenkomst/miniconferentie te houden voor partners en aangesloten bedrijven in de metaal en industrie.

 

Uitgangspunt:

Bestaande beleid en wensen t.a.v. ontwikkeling hiervan bij opdrachtgever, en ervaring en netwerk (o.a. met brandweer) bij ANiMO advies.

 

Resultaat:

Diverse resultaten:

  • doorontwikkeling beleid van duurzame inzetbaarheid
  • dagvoorzitterschap van Kees van Berchum tijdens bijeenkomst met partners en aangesloten bedrijven
  • bijeenkomst met titel: “Duurzame inzetbaarheid: survival of the fittest?“, met bijdragen van Willem de Lange, onderzoeker en lector HRM bij Avans Hogeschool, en Anton Slofstra, directeur brandweer bij Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
  • bijdrage van ANiMO advies aan bijeenkomst in de vorm van interactieve presentatie, o.a. over “learning agility” en “wendbaarheidsindex“, en over mogelijke vertaalslagen van theorie naar praktijk
  • eerste inventarisatie van ervaringen met duurzame inzetbaarheid bij partners en aangesloten bedrijven in de branche
  • grotere bewustwording (van urgentie) bij deelnemers dat duurzame inzetbaarheid van (oudere) medewerkers in de branche steeds meer een probleem wordt, en serieus beleid behoeft

Enkele opmerkingen / discussie deelnemers:

Deelnemer: “Ik heb indruk dat lager opgeleide mensen minder neiging hebben om eigen regie op loopbaan en inzetbaarheid te nemen”

Spreker: “Verantwoordelijkheden MOETEN lager gelegd worden, door alle niveau’s heen, maar dat kost tijd”

 

Partner: “Er is in dit thema erg de focus op de medewerker, maar deze heeft ook nog een thuisfront, vergeet niet deze context”

Links: