Onder deze titel  is in de eerste helft van dit jaar een traject uitgevoerd voor Repressiemedewerkers bij de brandweer van de Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost (VRBZO), die voor 2006 al in dienst waren. Voor deze medewerkers geldt het zgn. FLO-overgangsrecht, wat betekent dat zij niet verplicht zijn aan een in de brandweerwereld bekende ’tweede’ loopbaan te werken. Maar dat betekent niet dat deze groep medewerkers niet geïnteresseerd zou zijn in loopbaanontwikkeling, integendeel!

duurzame_inzetbaarheid(1)Het trainingsprogramma “Regie op mijn loopbaan” is een vervolg op de workshopserie “Oriëntatie op mijn toekomst” (zie ook deze blog), en vormt een verdiepingsslag hierop. De vrijwillige deelname zorgde enerzijds voor minder deelnemers, anderzijds voor een grote betrokkenheid en frisse discussies. Zaken als de Cirkel van Invloed, kerncompetenties en drijfveren, en het omgaan met mogelijkheden en beperkingen gaven de deelnemers veel munitie om zich persoonlijk te ontwikkelen. Die ontwikkeling kan ook een keuze betekenen voor een loopbaan binnen of buiten het overgangsrecht. Zolang je die keuze weloverwogen maakt, met alle informatie die op dat moment binnen handbereik ligt, is dat proces altijd goed voor je duurzame inzetbaarheid. En natuurlijk ook voor je eigen zingeving, iets dat naarmate je leeftijd vordert een steeds groter belang krijgt!

In een presentatie eind september is de evaluatie van het traject met de opdrachtgever besproken, en is een aantal aanbevelingen gedaan. Hierin zijn ook leiderschapsontwikkeling en ondernemingsdoelstellingen behandeld. De aanbevelingen zijn grotendeels door management en P&O overgenomen.