Wilt u ook wel eens lekker autonoom bezig zijn? Even geen regels? Geen leiding? Geen baas die alles bepaalt wat u moet doen? Daar is een term voor: Sine Regno. Zonder bestuur. De koning regeert even niet.

Mensen hebben er af en toe behoefte aan, even geen regels, geen sturing. Dit concept is eeuwen oud, waarschijnlijk al zo lang als er beschaving is, en de term Sine Regno ook. En aangezien studenten ook maar mensen zijn, voelen zij die behoefte af en toe ook. Leidse Studenten Vereniging Minerva geeft jaarlijks ruimte aan deze behoefte, door het bestuur 4 dagen de hort op te sturen, en het Sine Regno feest te organiseren. Onder het – bijna letterlijke – motto ‘Als het bestuur van huis is, dansen de leden op tafel’. Dit jaar hanteren ze het thema ‘Viva la Revolución’, met de ondertitel ‘4 dagen lang zullen wij de Revolutie vieren waarbij de tent wordt omgetoverd tot een bolwerk van vrijheid’.

1601-SineRegnoLogoBetekent dit dat er helemaal geen regels zullen zijn? Nou, dat ook weer niet. De redelijkheid geeft ons in, dat persoonlijke vrijheid slechts reikt tot de grens waar voorbij we de  vrijheid van de ander beginnen aan te tasten. Evolutie en Revolutie ontmoeten elkaar hier, op het grensvlak van vrijheid, ontdekkingstocht, en (on)geschreven ethische regels die we NIET willen afschaffen. Daarnaast hanteert – bij het Sine Regno feest – de organiserende commissie wel een aantal minimumregels om alles in goede banen te leiden.

Omdat ANiMO advies de creativiteit en kracht van revolutie onderkent, steunen wij van harte het Sine Regno feest van L.S.V. Minerva. Wij hebben ons als sponsor met de organisatie verbonden, en adverteren ook op de website van de organisatie (zie hier of onze eigen pagina).

En mocht u tijdens of na dit feest verhelderende inzichten krijgen die u nog eens met een sparring partner wilt bespreken, of verder wilt ontwikkelen, dan kunt u bij ANiMO advies terecht. Wij houden u graag een liefdevolle en leerzame spiegel voor. En voor hen die de komende tijd niet Sine Regno bezoeken maar bijvoorbeeld het carnaval, geldt dit aanbod uiteraard ook!