In vervolg op de POP-trainingen voor medewerkers Repressie van na 2006, heeft ANiMO nu, in samenwerking met ABACUS advies, workshops ontwikkeld voor medewerkers die op 1 januari 2006 al in repressieve dienst waren. Medewerkers van de Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost konden afgelopen weken ‘Orientatie op de Toekomst’ volgen.

Twee sessies

De workshopserie bestond uit twee sessies. De eerste behelsde met name een interactieve presentatie rondom het FLO-overgangsrecht, dat naast de CAO-regeling ook nog een aantal organisatie-specifieke componenten bevat. De sessie wierp veel vragen op bij de deelnemers, niet alleen omdat het een complexe regeling betreft, maar ook omdat een aantal aspecten in de regeling, die in 2005 ontworpen is, in de loop der tijd  is verslechterd. Zo gaat de levensloopregeling per 2022 stoppen, en is het fiscale regime zodanig veranderd dat in veel gevallen zowel werkgever als werknemer er flink op achteruit gaat of al is gegaan.

FLO-orIn de tweede sessie gingen deelnemers in subgroepen dieper in op hun individuele situatie en keuzes op dit terrein. Ook werden aspecten van een ’tweede loopbaan’ belicht.

Alle deelnemers waren blij met de verworven informatie en inzichten. Tevens zijn de medewerkers P&O, die in de rol van begeleiders ook aan de workshops deelnamen, weer helemaal bijgespijkerd op dit terrein, en in stelling gebracht als loket bij eventuele verdere vragen. Een aantal deelnemers heeft aangegeven zich verder in deze materie te willen verdiepen, en zij kunnen begin 2015 een extra verdiepingstraining van ANiMO volgen.

Beleidsontwikkeling en advies

In de toekomst wil ANiMO advies waar nodig betrokken raken bij beleidsontwikkeling op dit gebied. Er valt namelijk veel te winnen in de keuzes die werkgever en werknemer op dit terrein kunnen nemen. Als er goed gestuurd wordt ontstaat er in veel gevallen een win-win-situatie t.o.v. het eerder uitgezette beleid, dat ook beter aansluit op de huidige maatschappelijke omstandigheden.